Welcome to the CCO Site

Thank you for your interest in CCO content. As a guest, please complete the following information fields. These data help ensure our continued delivery of impactful education. 

Become a member (or login)? Member benefits include accreditation certificates, downloadable slides, and decision support tools.

Submit

Sino ang Susuriin para sa Hepatitis Delta Virus

Nancy Reau, MD

Professor of Medicine
Chief,
Section of Hepatology
Associate Director, Solid Organ Transplantation
Richard B. Capps Chair of Hepatology
Rush University Medical Center
Chicago, Illinois


Nancy Reau, MD, consultant/tagapayo: AbbVie, Antios, Arbutus, Gilead Sciences, Intercept, Salix; mananaliksik: AbbVie, Gilead Sciences, Intercept.


View ClinicalThoughts from this Author

Released: January 26, 2023

Mga Pangunahing Punto

  • Tinatayang 4.5% hanggang 13% ng hepatitis B surface antigen–positibong mga tagapagdala ang kapwa nahawahan ng hepatitis delta virus.
  • Nag-iiba-iba ang mga alituntunin kung sino ang susuriin para sa hepatitis delta virus, ngunit ang sikat ay ang pangkalahatang pagsusuri para sa mga pasyenteng may hepatitis B virus.

Ayon sa mga pagtataya, 4.5% hanggang 13% of hepatitis B surface antigen (HBsAg)–positibong mga tagapagdala ang kapwa nahawahan ng hepatitis delta virus (HDV). Ito ay katumbas ng humigit-kumulang 8.7 hanggang halos 19 milyong indibidwal na may HDV. Gayunpaman, ang meta-analysis ng inilathalang data mula sa 83 na bansa ay nagmumungkahi na ang pagtantiyang ito ay maaaring mas mataas sa 48-60 milyong indibidwal.

Dahil sa medyo mataas na pasanin ng sakit na ito, kinakailangang maunawaan ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan at mga pasyente kung sino ang dapat na masuri para sa impeksyon sa HDV.

Mga Alituntunin kung Sino ang Susuriin para sa Impeksyon sa HDV
Sa kasaysayan, ang mga alituntunin ay nagrekomenda na suriin lamang ang mga indibidwal na mataas ang panganib sa HDV. Sa Estados Unidos, kabilang dito ang mga gumagamit ng drogang itinuturok, mga taong ikinakalakal ang sarili sa pamamagitan ng pakikipagtalik, mga lalaking nakikipagtalik sa mga lalaki, mga taong may hepatitis C virus at/o HIV, mga taong may cirrhosis at/o hepatocellular carcinoma, at mga pasyenteng sumasailalim sa hemodialysis. Karagdagan pa, ang mga migrante mula sa bansang pinagmulan ng sakit ay mas mataas ang panganib sa impeksyong HDV, kaya ang mga pagsasaalang-alang sa lugar ng kapanganakan o lugar ng kapanganakan ng ina ay dapat maging bahagi sa mga desisyon sa pagsusuri. Higit pa rito, ang mga indibidwal na hindi pa nabakunahan laban sa impeksyon sa hepatitis B virus (HBV) ay mas malamang na makakuha ng HDV. Sa wakas, ang transmisyon ng impeksyong HDV ina patungo sa anak ay naidokumento na, pero sa mas mababang antas.

Ang mga alituntunin ng American Association for the Study of Liver Diseases (Asosasyon ng Amerikano para sa Pag-aaral sa Atay) na binago noong 2018, ay nagtataguyod ng mga rekomendasyong ito sa pagsusuri na nakabatay sa panganib para sa HDV ngunit inirerekomenda din ang pagsubok sa mga indibidwal na may mababang/hindi matukoy na HBV DNA at mataas na alanine aminotransferase.

Gayunpaman, ang mga alituntunin ng European 2017 ay higit na pinahihintulutan at nirerekomenda na suriin ang lahat ng mga indibidwal na apektado ng HBV. Sa katulad na paraan, ang mga alituntunin sa Asian Pacific Association for the Study of the Liver (Asosasyon ng Asyanong Pacific para sa Pag-aaral sa Atay) mula 2016 ay nagrerekomenda ng pagsusuri sa lahat ng pasyente na may malubhang impeksyon sa HBV at malubhang sakit sa atay para sa HDV.

Sino Ang Sinusuri para sa Impeksyon sa HDV?
Sa pagkilala na ang mga alituntunin sa Europa ay mas pinahihintulutan kaysa sa mga alituntunin ng US, ang pangkat ng pananaliksik mula sa Barcelona ay nagsagawa ng isang pagbabalik-tanaw na pagsusuri ng mga indibidwal mula noong Enero 2015 hanggang Mayo 2021 upang matukoy kung ilang indibidwal na positibo sa HBsAg ang sinusuri para sa impeksyon sa HDV. Ipinakita ng data na mas kakaunti sa 10% ng mga indibidwal na positibo sa HBsAg ang sinuri para sa HDV, na itinatampok na ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa Europa ay hindi sumusunod sa mga alituntunin. Ang pagsunod sa alituntunin ay nagpakita na mas mahusay sa mga sentro ng akademikong medikal kaysa sa pangunahing pangangalaga, ngunit 27% pa rin lamang ng mga kandidato sa pagsusuri laban HDV ang nakatanggap ng pagsusuri sa mga sentrong pang-akademiko kumpara sa 3.2% sa mga sentro ng pangunahing pangangalaga.

Kung napakaraming kaso ng HDV ang napalampas sa mga lugar kung saan inirerekomenda ang unibersal na pagsusuri para sa mga indibidwal na positibo sa HBsAg, maaari lang nating ipagpalagay na mas marami pa ang napalampas sa Estados Unidos, kung saan inirerekomenda ang pagsusuri na nakabatay sa panganib. Higit pa rito, tulad ng sa Europa, maraming HBV sa Estados Unidos ang pinamamahalaan sa mga setting ng pangunahing pangangalaga, kaya nakakalito ang paghahayag ng pag-aaral tungkol sa mababang rate ng pagsubok sa pangunahing pangangalaga. Sa katunayan, hindi lahat ng mga pasyente ay nakakarating sa mga sentrong pang-akademiko. Dahil sa mga demograpiko ng HBV, ang mga indibidwal ay madalas na natitipon sa mga lugar na hindi kinakailangang katabi ng mga sentrong pang-akademiko.

Ano ang maaari nating gawin? Naniniwala ako na ang mga doktor sa pangunahing pangangalaga ay kailangang turuan tungkol sa kahalagahan ng pagsusuri ng HDV. Bagama't iba-iba ang mga alituntunin sa kung sino ang dapat masuri, ang pag-iipon ng data ay sumusuporta sa pangkalahatang pagsusuri para sa mga indibidwal na positibo sa HBsAg.

Ano Sa Palagay Mo?
Sinusuri mo ba ang lahat ng iyong pasyente na may HBV para sa HDV? Sumali sa talakayan sa pamamagitan ng pag-post ng puna.

Provided by Clinical Care Options, LLC

Contact Clinical Care Options

For customer support please email: customersupport@cealliance.com

Mailing Address
Clinical Care Options, LLC
12001 Sunrise Valley Drive
Suite 300
Reston, VA 20191

In partnership with
Supported by an educational grant from
Gilead Sciences, Inc.

Leaving the CCO site

You are now leaving the CCO site. The new destination site may have different terms of use and privacy policy.

Continue

Cookie Settings